Kontakt


Terytorialny zasięg oddziałów OIP-Olsztyn

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Adres:

ul. Kopernika 29
10-512 Olsztyn

 KLIKNIJ ŻEBY POWIĘKSZYĆ 

KLIKNIJ ŻEBY POWIĘKSZYĆ 

telefon:

89 527 42 75 - Sekretariat
  89 527 60 82 - Kancelaria
 

Porady prawne:

801 00 22 77 - dla połączeń z sieci stacjonarnych
89 679 88 00 - dla połączeń z sieci komórkowych

  89 524 14 01 - Sekcja wypadkowa (Zgłaszanie wypadków)
  89 524 13 21 - Rzecznik prasowy

fax:

89 533 96 48

e-mail:

kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

Porady prawne w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie  udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Oddział w Elblągu

godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Adres:

ul. Grunwaldzka 2, budynek B14/F
82-200 Elbląg

telefon:

55 239 75 94 - Sekretariat
 

Porady prawne:

801 00 22 77 - dla połączeń z sieci stacjonarnych
89 679 88 00 - dla połączeń z sieci komórkowych

  55 239 75 92 - Inspektorzy pracy

fax:

55 239 75 93

e-mail

elblag@olsztyn.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Oddział w Ełku

godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Adres:

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk

telefon:

87 621 63 82 - Sekretariat
 

Porady prawne:

801 00 22 77 - dla połączeń z sieci stacjonarnych
89 679 88 00 - dla połączeń z sieci komórkowych

fax:

87 621 63 83

e-mail

elk@olsztyn.pip.gov.pl
 

Komunikat w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania z tłumacza PJM*, SJM* i SKOGN* w zakresie języka migowego

Realizując obowiązek do udostępnienia usług pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trudnościami w tym zakresie - wynikający z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) - informujemy o możliwości przesyłania korespondencji kierowanej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz naszych Oddziałów droga elektroniczną bądź faksem na nr (89) 533-96-48.

Uprawniony, w przypadku braku osoby mogącej pomóc w załatwieniu sprawy w naszym urzędzie, może zgłosić chęć skorzystania z tłumacza PJM, SJM i SKOGN z listy prowadzonej przez wojewodę.

Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres OIP, elektronicznie na adres kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl bądź faksem na nr (89) 533-96-48, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem (liczonym od dnia otrzymania wniosku), w którym tłumacz ten będzie niezbędny do załatwiania sprawy w urzędzie.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz sprawy związanej z tłumaczeniem.

*PJM - polski język migowy, *SJM - system językowo-migowy, *SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.


powrót